Devon - Winter 2018

Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:30am
 
 
 
 
 
9:00am
 
 
 
 
 
9:30am
 
 
 
 
 
10:00am
 
 
 
 
 
10:30am
 
 
 
 
 
11:00am
 
 
 
 
 
11:30am
 
 
 
 
 
12:00pm
 
 
 
 
 
12:30pm
 
 
 
 
 
1:00pm
 
 
 
 
 
1:30pm
 
 
 
 
 
2:00pm
 
 
 
 
 
2:30pm
 
 
 
 
 
3:00pm
 
 
 
 
 
3:30pm
 
 
 
 
 
4:00pm
 
 
 
 
 
4:30pm
 
 
 
 
 
5:00pm
 
 
 
 
 
5:30pm
 
 
 
 
 
6:00pm
 
 
 
 
 
6:30pm
 
 
 
 
 
7:00pm
 
 
 
 
 
7:30pm
 
 
 
 
 
8:00pm
 
 
 
 
 
CS100-086
Devon
CS100-088
Devon
CS100-089
Devon
CS100-090
Devon
CS100-091
Devon
CS100-092
Devon